เกินบรรยาย ! ตกฉลามมาได้ แล้วผ่าท้อง กับเจอ…… ‪(มีคลิป)