February 5, 2014

ประกาศผลรางวัล TV3 FANCLUB AWARD 2013

February 2, 2014

“เมจิ”ฟุ้งเปลี่ยนชื่อแล้วงานรุม-รักรุ่ง แย้มกำลังเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาว

January 24, 2014

GOT7 – Girls Girls Girls MV